Brevik oppvekstsenter

Skole og barnehage satt opp av Tor Entreprenør AS for Porsgrunn kommune.

Skjærgårdsmalerne utførte alt av innvendig maling, byggtapetsering og gulvbelegg, samt noe flislegging og taktil oppmerking.